Rejestracja

Jakich danych potrzebuję, aby założyć konto w BEST Online?

Do założenia konta potrzebny jest numer sprawy oraz Twój PESEL. Wymagamy też podania adresu e⁠-⁠mail, który będzie jednocześnie Twoim loginem.

Co to jest i gdzie znajdę numer sprawy?

Numer sprawy to identyfikator Twojej sprawy w BEST S.A. Znajdziesz go w otrzymywanej korespondencji, zarówno papierowej jak i elektronicznej. Zwykle znajduje się na pierwszej stronie każdego pisma.

Nie dotarł do mnie e-mail z linkiem aktywacyjnym, co zrobić?

Kliknięcie w link aktywacyjny jest niezbędne, aby uruchomić dostęp do konta. Najpierw sprawdź folder spam, jeśli nadal go nie znajdziesz, skontaktuj się z nami.

 

Logowanie

Jakich danych należy użyć do zalogowania?

Do zalogowania w BEST Online należy użyć e⁠-⁠maila podanego podczas zakładania konta oraz aktualnego hasła.

Zapomniałem hasła, co zrobić?

W przypadku zapomnienia hasła istnieje możliwość jego zresetowania, podając adres e⁠-⁠mail użyty podczas rejestracji. Link do resetowania hasła znajduje się w oknie logowania.

Nie pamiętam jaki adres e-mail został użyty podczas zakładania konta.

W przypadku niepewności co do tego, jaki adres e⁠-⁠mail został użyty do założenia konta, skontaktuj się z nami.

 

Ochrona danych osobowych

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Co to jest RODO?

RODO to rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem RODO jest przede wszystkim ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych.